Biokaasuilta

Ville Sipponen Gasumilta kertoi biokaasuautoilusta käytännössä. Erityisen kiinnostavaa oli Salon Piihoviin avautumassa oleva tankkausasema. Esityksen aikaan Saloon oli rekisteröity vain 16 kaasua käyttävää autoa.

Olavi Toukonummi esitti perusteellisia tutkimuksiaan ja kokeitaan biokaasun mahdollisuuksista karjan kasvatuksen yhteydessä. Kaasun talteenotolla voitaisiin päästä merkittäviin ja kustannustehokkaisiin tuloksiin ilmastotyössä.

Tapahtuman esitysmateraali löytyy Google Drive -palvelusta ja on luettavissa ilman tunnuksia.

Hiilivapaa Salo: Fossiilittomat ratkaisut kaupungeissa

Salon kaupungintalolle kutsuttiin ihmisiä kuulemaan Salon kasvihuonepäästöjen nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tietoja esittivät ympäristöinsinööri Riitta Saari sekä energia-asiantuntija Mikko Rantanen. Lounais-Suomen Jätehuollon toimitusjohtaja Jukka Heikkilä esitteli Salon Kovernmäen jätevoimalaitoshanketta.

Lisäksi kuultiin kehittämispäällikkö Risto Veivon katsaus tiestä kohti hiilineutraalia Turkua sekä Ulf Sjögrenin raportti taloyhtiön energiaremontista Espoossa.

Tapahtuma järjestettiin Hiilivapaa Salo -nimellä osana Hiilivapaa Suomi -kampanjaa. Tapahtuman pohjusti Eija Kärkkäinen. Pian Ilmastoviisas Salo -kansalaisryhmä muotoutui irrallaan Hiilivapaa Suomi -kampanjasta vaikuttamaan mahdollisimman laajasti paikallisiin ongelmakohtiin Salon pikkukaupungissa.

Tapahtuman esitysmateriaali löytyy Google Drive -palvelusta ja on luettavissa ilman tunnuksia.

Hiilivapaa Salo

Salon kaupungintalolla kokoontui ensi kertaa Hiilivapaa Salo -ryhmä. Kokouksessa tutustuttiin Salon ilmastopäästöihin ja suunniteltiin toimintaa, jolla Salossa voitaisiin nopeuttaa siirtymistä kohti kestävää energiantuotantoa sekä luopumista fossiilista polttoaineista.

Salossa aloitettiin Hiilivapaa Suomi -kampanjan paikallisryhmä. Valtakunnallista toimintaa esitteli Leena Lahti. Samana Syksynä Paula Lönnemo tapasi Salon kaupungin valtuustoryhmiä ilmastoasioista keskustelemiseksi. Nämä materiaalit löytyvät Google Drive -palvelusta ja ovat luettavissa ilman tunnuksia.